26
Ιουλ 11
Τελευταία Ενημέρωση στις 27 Ιούλιος 2011
Εκτύπωση

Υποβολή ΑΠΔ Αιρετών

Κυκλοφόρησε η Εγκύκλιος 44 του ΙΚΑ που αφορά τον τρόπο απόδοσης των κρατήσεων για τους αιρετούς των Δήμων και των Περιφερειών που είναι υπάλληλοι του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το πλήρες κείμενο εδώ.