Τελευταία Ενημέρωση στις 22 Ιούλιος 2011
Εκτύπωση

Η Εταιρεία μας

Η ADP δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής από το φθινόπωρο του 1989.

Οι πρώτες της δραστηριότητες αφορούσαν την παροχή μηχανογραφικών εξυπηρετήσεων για λογαριασμό τρίτων (service bureau), στον τομέα της μισθοδοσίας, με λογισμικό εσωτερικής σχεδίασης και ανάπτυξης. Το πλεονέκτημα της επιλογής αυτής είναι η δυνατότητα της άμεσης προσαρμογής σε οποιεσδήποτε μεταβολές της νομοθεσίας και η απαλλαγή από την εξάρτηση από άλλη εταιρεία παραγωγής λογισμικού. Επιπλέον έχουμε τη δυνατότητα της προσαρμογής του λογισμικού μας σε όλες σχεδόν τις απαιτήσεις των πελατών μας.

Σύντομα οι δραστηριότητες της επεκτάθηκαν στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων μηχανογράφησης με την προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη hardware και software τόσο δικής της σχεδίασης και ανάπτυξης όσο και τρίτων κατασκευαστών.

Από τις αρχές του 2011 οι προσπάθειες μας επικεντρώνονται στον τομέα των υπηρεσιών και της ανάπτυξης λογισμικού.

Οι δραστηριότητες της στοχεύουν τόσο στον Δημόσιο τομέα με εφαρμογές, κυρίως Μισθοδοσίας, όσο και στον Ιδιωτικό με  εμπορολογιστικές και εφαρμογές μισθοδοσίας.

Στόχος της εταιρείας μας είναι η απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη με την άμεση παροχή ολοκληρωμένων, σύγχρονων και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών κάτι που επιτυγχάνεται με το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού μας και την συνεχή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων.